Bonanzagold


Bonazagold, Klondike. Det var om lag 400 gullgravarar i området kring Forty mile før det store gullfunnet i Klondike 17. august 1896 skapte det veldige gullrushet dit. Ein stor del av desse var nordmenn med sunnmøringer i fleirtal. Lista på neste side viser sunnmørske gullgravarar der oppe frå omlag 1894 til hundreårskiftet. Lista over fleire frå Stranda er på det næraste komplett, medan det kan vera fleire frå dei andre kommunane, og frå kommunar som ikkje er nemnde.

Dit mannefot ikkje før har nådd. Andreas Framhus Solberg frå Stranda slo leir over verdens rikaste gull-felt i Yukon. Men der såg så trist ut at han skunda seg vidare. Kampe mot villmark, uver, sjukdom og villdyr nordøst i Alaska før hundreårskiftet frå 1894 til 1897. Etter intervju av Andreas av Gustav Weiberg-Aurdal og gjengitt i Sunnmørsposten i 1954.

Bonanzagold

Portfolio


Get In Touch